stranka-top01a

 

ico02Elektronické požární systémy

 

Elektronická požární signalizace je systém, který slouží k včasné indikaci požárně nebezpečné situace, primárním úkolem EPS je zabránění ohrožení osob, zvířat, nebo ochrana materiální hodnoty před požárem.

Skládá se z ústředny, čidel a vedení, které je propojuje.

Další funkcí EPS je spouštění sirén, či jiných požárně bezpečnostních zařízení – hašení, evakuace apod.

Detektory – hlásiče reagují na teplotu, světlo /plamen hoření/ a zplodiny hoření.

Požadavek na instalace EPS vyplývá z:
- vyhlášek a norem, které stanovují typové objekty, kde je instalace EPS povinná
- projektu požární ochrany zpracovaný požárním specialistou, pokud se on rozhodne, je instalace povinná
- požadavku provozovatele – jako nadstandartní vybavení

Rozsah instalace se stanoví dle požadavků na tato zařízení, projekt musí být schválen před instalací příslušnou územní HZS, po dokončení instalace při kolaudaci předán a předveden.

Nejčastěji používané komponenty :
Naše firma instaluje schválené systémy výrobců EPS – BOSCH, ELTEK a DSC.
Na instalovaných EPS zajišťujeme servis, revize a odstranění závad, včetně periodických prohlídek zařízení.